Chợ Nam Phước

Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Thỏa thuận

BAN ĐẤT CHỢ NAM PHƯỚC cùng sàn 43