Dự Án QNK

Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

2 tỷ

Bán Đất Dự Án QNK 1

UBND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị QNK I tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

 

Quảng Nam ‘’chốt’’ thời điểm hoàn thành dự án Khu đô thị QNK I

Một dự án Bất động sản tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (ảnh minh họa)

 

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án dầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị QNK I tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đến hết tháng 12/2023 hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Phòng, địa phương, đơn vị liên quan thuộc thị xã Điện Bàn trong công tác quản lý hiện trạng, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để được giao đất, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan và tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo tiến độ điều chỉnh nêu trên.

Công ty Cổ phần Đầu tư QNK Quảng Nam không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện ký hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc các khoản giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án theo quy định tại khoản 8 Điều 6 Luật Nhà ở và khoản 5 Điều 13 Luật Kinh doanh Bất động sản,…

UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm tập trung chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, ổn định cuộc sống cho nhân dân trong vùng dự án, dứt điểm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công, hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo thời gian điều chỉnh tiến độ.

Chậm nhất đến hết tháng 6/2023, UBND thị xã Điện Bàn báo cáo UBND tỉnh, cơ quan liên quan về kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần còn lại của dự án.

Trong trường hợp khó khăn, không hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư không phối hợp, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án, chủ động báo cáo đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh dự án, đưa vào chỉnh trang hoặc dừng thực hiện đối với phần diện tích chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng để kết thúc dự án, không điều chỉnh tiến độ nhiều lần.

Năm 2023, nhiều dự án Bất động sản tại Quảng Nam đủ điều kiện giao dịch

Năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng đối với hàng loạt dự án khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đa phần các dự án được chốt tiến độ hoàn thành vào năm 2023.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị An Bình Riverside, Khu đô thị phức hợp Hà My, Khu đô thị ven sông Dương Hội tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đến hết tháng 6/2023 là hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ dự án.

Các dự án nêu trên đã được Quảng Nam giãn tiến độ 14 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận tại các Công văn số 2207/UBND-KTN ngày 21/4/2020, số 1796 ngày 01/4/2020 và số 2206/UBND-KTN ngày 21/4/2022.

Tin đăng dự án Dự Án QNK